Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 17

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 17

Tot welke nationale toezichthoudende autoriteit moet u zich wenden voor kwesties in verband met de verwerking van persoonsgegevens? 

Het verzamelen van steunbetuigingen in ten minste zeven lidstaten is vanwege de aard ervan grensoverschrijdend, waardoor er meerdere gegevensbeschermingsautoriteiten bevoegd kunnen zijn.

Het is voor alle betrokken actoren gemakkelijker om met slechts één gegevensbeschermingsautoriteit te werken, wat mogelijk is volgens het concept van een “leidende toezichthoudende autoriteit” in het kader van de AVG. De leidende gegevensbeschermingsautoriteit wordt omschreven als de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van de hoofdvestiging of van de enige vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke.

Ondertekenaars kunnen echter een klacht indienen bij de leidende toezichthoudende autoriteit of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, hun werkplek hebben of de plaats van de vermeende inbreuk, als zij van mening zijn dat hun gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Referenties:

Meer weten en samenwerken?