Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 17. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 17. jautājums

Kurā nacionālajā uzraudzības iestādē ir jāvēršas ar jautājumiem, kas saistīti ar persondatu apstrādi? 

Paziņojumu par atbalstu vākšanas procesam vismaz septiņās dalībvalstīs ir pārrobežu raksturs, un vairākas datu aizsardzības iestādes (DAI) var būt kompetentās iestādes.

Visiem iesaistītajiem dalībniekiem būtu vieglāk vērsties vienā DAI, un saskaņā ar VDAR jēdzienu “vadošā uzraudzības iestāde” jeb “VUI” tas ir iespējams. Vadošā DAI ir definēta kā tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā atrodas pārziņa galvenā uzņēmējdarbības vieta vai pārziņa vienīgā uzņēmējdarbības vieta.

Tomēr, ja parakstītāji uzskata, ka viņu dati tiek apstrādāti nelikumīgi, viņi var iesniegt sūdzību tās dalībvalsts VUI vai DAI, kur atrodas viņu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai kur, domājams, pieļauts pārkāpums.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?