Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 17 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 17 klausimas

Į kurią nacionalinę priežiūros instituciją turėtumėte kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu? 

Pritarimo pareiškimų rinkimo procesas bent septyniose valstybėse narėse dėl savo pobūdžio yra tarpvalstybinis ir kelios duomenų apsaugos institucijos (DAI) gali būti kompetentingos.

Visiems susijusiems subjektams yra lengviau turėti reikalų tik su viena duomenų apsaugos institucija, o tai pagal BDAR „vadovaujančios priežiūros institucijos“ sąvoką yra įmanoma. Vadovaujanti duomenų apsaugos institucija apibrėžiama kaip duomenų valdytojo pagrindinės buveinės arba vienintelės buveinės valstybės narės priežiūros institucija.

Tačiau pasirašiusieji gali pateikti skundą valstybės narės, kurioje jie paprastai gyvena, kur yra jų darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta, vadovaujančiai priežiūros institucijai arba duomenų apsaugos institucijai, jei mano, kad jų duomenys tvarkomi neteisėtai.

Nuorodos

Norite mokytis ir bendradarbiauti?