Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 17

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 17

Na ktorý vnútroštátny dozorný orgán by ste sa mali obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov? 

Proces zberu vyhlásení o podpore v najmenej siedmich členských štátoch je svojou povahou cezhraničný a príslušné môžu byť viaceré orgány pre ochranu osobných údajov.

Pre všetkých dotknutých aktérov je jednoduchšie komunikovať len s jedným orgánom pre ochranu osobných údajov, čo je možné v rámci koncepcie „hlavného dozorného orgánu“ podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Hlavný dozorný orgán je vymedzený ako dozorný orgán členského štátu hlavnej prevádzkarne alebo jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa.

Signatári však môžu podať sťažnosť hlavnému dozornému orgánu alebo orgánu pre ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievajú, že ich údaje sa spracúvajú nezákonne.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?