Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Andmekaitsesuunised – 17. küsimus

Pöörduge tagasi andmekaitsesuuniste avalehele

 

Andmekaitsesuunised – 17. küsimus

Millise riikliku järelevalveasutuse poole tuleb pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes? 

Oma olemuselt on toetusavalduste kogumise protsess vähemalt seitsmes liikmesriigis piiriülene ning seega võib pädevaid andmekaitseasutusi olla mitu.

Kõigi asjaosaliste jaoks on aga lihtsam suhelda ainult ühe andmekaitseasutusega, mida võimaldab isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud mõiste „juhtiv järelevalveasutus“. Juhtiv andmekaitseasutus on selle liikmesriigi järelevalveasutus, kus asub vastutava töötleja peamine või ainus tegevuskoht.

Allakirjutanud võivad esitada kaebuse ka juhtivale järelevalveasutusele või selle liikmesriigi andmekaitseasutusele, kus on nende alaline töö- või elukoht või väidetava rikkumise koht, kui nad leiavad, et nende andmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Viited:

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?