Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 17

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 17

Hvilken national tilsynsmyndighed skal man kontakte om spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger? 

Indsamlingen af støttetilkendegivelser i mindst syv EU-lande er selvsagt grænseoverskridende, og flere databeskyttelsesmyndigheder kan derfor være kompetente myndigheder.

Det er enklere for alle implicerede aktører kun at skulle interagere med én databeskyttelsesmyndighed, og i henhold til GDPR er det muligt at have en "ledende tilsynsmyndighed". Den ledende databeskyttelsesmyndighed defineres som tilsynsmyndigheden i det EU-land, hvor den dataansvarliges hovedvirksomhed eller eneste afdeling er etableret.

Underskriverne kan dog indgive en klage til den ledende tilsynsmyndighed eller til databeskyttelsesmyndigheden i det EU-land, hvor de har bopæl eller har deres arbejdssted eller i det land, hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis de mener, at deres personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?