Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 17

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 17

Z którym krajowym organem nadzorczym należy się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

Proces zbierania deklaracji poparcia w co najmniej siedmiu państwach członkowskich ma z założenia charakter transgraniczny i właściwych może być kilka organów ochrony danych.

Z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów łatwiej jest współpracować z tylko jednym organem ochrony danych, co jest wykonalne zgodnie z koncepcją „wiodącego organu nadzorczego” przedstawioną w RODO. Wiodący organ ochrony danych zdefiniowano jako organ nadzorczy państwa członkowskiego głównej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora.

Sygnatariusze mogą jednak wnosić skargi do wiodącego organu nadzorczego lub do organu ochrony danych państwa członkowskiego, w którym zwykle przebywają, w którym znajduje się ich miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, jeśli uważają, że ich dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?