Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 10

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 10

Ce ar trebui să faceți atunci când prelucrați cereri din partea semnatarilor legate de prelucrarea datelor? 

Se aplică în scenariul 2, exceptând cazul în care transmiterea declarațiilor de susținere se face prin intermediul serviciului de transfer de fișiere al Comisiei.

În calitate de persoane vizate, cetățenii care susțin o inițiativă cetățenească (semnatarii) au dreptul de a-i solicita reprezentantului grupului de organizatori:

  • accesarea
  • rectificarea
  • ștergerea și
  • restricționarea prelucrării

datelor cu caracter personal pe care le prelucrează ca parte a declarațiilor de susținere.

În ceea ce privește adresele de e-mail, semnatarii își pot retrage, de asemenea, consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a acestor date cu caracter personal (cerere de „dezabonare”).

Ce ar trebui să verificați după primirea unei astfel de cereri?

  • Dacă sunt prelucrate datele cu caracter personal ale semnatarului, și anume dacă solicitantul a trimis o declarație de susținere a inițiativei (și o adresă de e-mail pentru a primi informații actualizate cu privire la evoluția inițiativei, după caz).
    În acest scop, reprezentantul îi poate solicita semnatarului să furnizeze orice informații care îi permit să extragă datele (de exemplu: statul membru în care au fost colectate datele, data aproximativă a colectării etc.) Cu toate acestea, indiferent dacă persoana vizată furnizează sau nu informații (suplimentare) în această privință, reprezentantul trebuie să depună un efort rezonabil pentru a răspunde cererii în termenele stabilite.
  • Dacă solicitantul este persoana vizată în cauză sau un reprezentant legal al acesteia/o persoană îndreptățită să prezinte cererea.

În acest scop, reprezentantul poate solicita dovada identității sau un identificator unic al declarației de susținere transmise.

Cum ar trebui să răspundeți la cerere?

Cererea propriu-zisă trebuie tratată dacă răspunsul la ambele întrebări de mai sus este afirmativ. Informațiile îi pot fi furnizate persoanei vizate în scris, în format electronic sau chiar verbal. Acestea trebuie furnizate fără întârziere și cel târziu în termen de o lună.

Ca regulă generală, atunci când cererile din partea semnatarului în cauză nu sunt în mod evident nefondate sau excesive (în special cererile repetitive), informațiile trebuie furnizate gratuit.

NOTĂ: 

Sunt tratate de către Comisie cererile semnatarilor ale căror declarații de susținere au fost colectate prin intermediul sistemului centralizat de colectare online, în temeiul unui acord privind exercitarea în comun a competenței de operator de către organizatori și de către Comisie. Obligația reprezentantului este limitată la transmiterea către Comisie a oricăror cereri de acest tip primite.

Trimiteri:

  • Capitolul III, secțiunile 2 și 3 din RGPD
Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?