Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 8

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 8

Care este rolul responsabilului cu protecția datelor? 

Când trebuie să desemnați un responsabil cu protecția datelor?

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (RPD) este obligatorie din punct de vedere juridic în special atunci când se prelucrează date sensibile pe scară largă.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi un membru al organizației dumneavoastră sau o persoană contractată extern pe baza unui contact de servicii. RPD poate fi o persoană fizică sau o organizație.

Care sunt sarcinile și responsabilitățile unui responsabil cu protecția datelor?

RPD asistă operatorul de date în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal. Sarcinile și responsabilitățile RPD sunt explicate în detaliu în orientările CEPD privind responsabilii cu protecția datelor.

Dacă este desemnat un RPD, datele sale de contact vor fi comunicate pe pagina de internet a inițiativei în registrul european al inițiativelor cetățenești și în declarația de confidențialitate

NOTĂ: 

În cazul operațiunilor de prelucrare pentru care Comisia este responsabilă în temeiul acordului privind exercitarea în comun a competenței de operator (scenariul 1), responsabilul cu protecția datelor al Comisiei monitorizează respectarea de către Comisie a obligațiilor care îi revin în temeiul RPDUE. În ceea ce privește responsabilitățile lor în calitate de operatori de date (asociați), organizatorii pot numi un RPD în conformitate cu articolul 37 din RGPD.  

Trimiteri:

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?