Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 4

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 4

Securitate – Ce măsuri trebuie să luați atunci când colectați datele semnatarilor pe suport de hârtie?

Se aplică în scenariul 2.

Atunci când declarațiile de susținere (și adresele de e-mail, dacă e cazul) sunt colectate pe suport de hârtie, acestea sunt considerate, de asemenea, date cu caracter personal care trebuie protejate în conformitate cu cerințele RGPD.

Măsuri de securitate

În calitate de grup de organizatori, trebuie să implementați măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele personale furnizate în declarațiile de susținere, în special împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii, a modificării, a divulgării sau a accesului neautorizat, ținând seama de riscurile pentru semnatari.

Măsurile relevante ar trebui să includă cel puțin:

  • securizarea fizică a formularelor de declarație pe suport de hârtie atunci când sunt stocate (de preferință, în seifuri)
  • transmiterea securizată a declarațiilor de susținere colectate pe suport de hârtie către autoritățile naționale de verificare și certificare relevante, de exemplu prin scrisoare recomandată, prin curier de încredere sau prin intermediul serviciului de transfer de fișiere al Comisiei.  

NOTĂ: Cerințe privind colectarea declarațiilor de susținere cu ajutorul militanților

Trimiteri:

  • Articolele 28 și 32 din RGPD

 

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?