Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 9

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 9

Ce informații ar trebui să le dați cetățenilor atunci când le colectați datele? 

Se aplică în scenariul 2 (reprezentantul acționează în calitate operator unic de date), exceptând cazul în care transmiterea declarațiilor de susținere se face prin intermediul serviciului de transfer de fișiere al Comisiei.

Atunci când cetățenii (semnatarii) depun o declarație de susținere (și își furnizează, opțional, adresa de e-mail), ei trebuie să fie informați cu privire la modul în care urmează să le fie prelucrate datele cu caracter personal (în ce scop, cât timp, de către cine, cui îi pot fi dezvăluite, cum sunt protejate, care sunt drepturile lor în calitate de persoane vizate, cum își pot exercita aceste drepturi etc.).

Declarația de susținere prevăzută de Regulamentul privind Inițiativa cetățenească europeană include un text standard pentru o declarație de confidențialitate, care explică informațiile pe care semnatarii trebuie să le primească atunci când le sunt colectate datele.

Declarație de confidențialitate pentru declarațiile de susținere colectate pe suport de hârtie, stabilită de Regulamentul privind Inițiativa cetățenească europeană:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular vor fi utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și vor fi puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita grupului de organizatori ai acestei inițiative accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea acestora și restricționarea prelucrării acestora.

Datele dumneavoastră vor fi stocate de către grupul de organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de o lună de la depunerea inițiativei la Comisia Europeană sau de 21 de luni de la începutul perioadei de colectare, luându-se în considerare prima dintre aceste date. Datele dumneavoastră ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau judiciare, pentru o perioadă de maximum o lună de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Reprezentantul grupului de organizatori ai inițiativei sau, dacă este cazul, entitatea juridică constituită de acesta este operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și poate fi contactat utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă există) sunt disponibile la adresa de internet a acestei inițiative din registrul Comisiei Europene, astfel cum se prevede la punctul 4 din prezentul formular.

Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection?lg=ro

Dacă declarațiile de susținere sunt colectate pe suport de hârtie

În acest caz, trebuie să le furnizați semnatarilor, în limba lor maternă, o copie a declarației de confidențialitate sau un link către aceasta. În declarația de confidențialitate trebuie să indicați datele dumneavoastră de contact în calitate de operator de date, precum și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, dacă există, și ale autorităților naționale de protecție a datelor relevante.

Dacă sunt colectate adresele de e-mail

Regulamentul privind Inițiativa cetățenească europeană nu prevede un model similar de declarație de confidențialitate care să fie utilizată la colectarea adreselor de e-mail ale semnatarilor. În calitate de reprezentant, trebuie să elaborați o astfel de declarație de confidențialitate în conformitate cu cerințele RGPD.

Trebuie să le furnizați semnatarilor cel puțin următoarele informații (a se vedea articolul 13 din RGPD):

  • descrierea și scopul prelucrării;
  • datele prelucrate;
  • destinatarii datelor, dacă este cazul;
  • durata prevăzută pentru stocarea datelor;
  • drepturile semnatarilor, cum ar fi dreptul la retragerea consimțământului, dreptul de acces, de rectificare, de ștergere sau de obiecție;
  • instrucțiuni privind dreptul de a depune o plângere pe lângă autorități.

În cazul colectării adreselor de e-mail, semnatarii trebuie să își dea consimțământul separat pentru prelucrarea acestora, așa cum se indică în declarația de confidențialitate.

NOTĂ: 

În cazul în care declarațiile de susținere și adresele de e-mail sunt colectate prin intermediul sistemului centralizat de colectare online, declarațiile de confidențialitate relevante sunt stabilite de Comisia Europeană. Textele acestor declarații de confidențialitate sunt publicate pe site-ul Comisiei dedicat ICE.

Trimiteri:

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?