Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 3 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 3 klausimas

Neskelbtini duomenys. Kada pasirašiusiųjų duomenys laikomi specialia duomenų kategorija?

Duomenys, susiję su religija, politinėmis pažiūromis, sveikata ir pan., pagal BDAR ir ESDAR laikomi specialios kategorijos („neskelbtinų duomenų“) duomenimis ir jiems taikoma ypatinga apsauga. Neskelbtinus asmens duomenis organizacijos gali tvarkyti tik tuo atveju, jei taikomos konkrečios apsaugos priemonės.

Parama Europos piliečių iniciatyvai yra politinė veikla, kuri gali atskleisti pasirašiusiųjų politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, kryptis ir t. t.

Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos 12 konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad:

„nors taikant šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys gali apimti neskelbtinus duomenis, atsižvelgiant į Europos piliečių iniciatyvos, kaip dalyvaujamosios demokratijos priemonės, pobūdį, pagrįsta reikalauti, kad asmens duomenys būtų pateikiami pritariant iniciatyvai ir juos tvarkant tiek, kiek būtina pritarimo pareiškimams patikrinti pagal nacionalinę teisę ir praktiką“.

Tais atvejais, kai pasirašiusiųjų duomenys priskiriami specialiai duomenų kategorijai („neskelbtini duomenys“), reikia imtis papildomų priemonių teisėtam tokių duomenų tvarkymui užtikrinti. Visų pirma privaloma paskirti duomenų apsaugos pareigūną (DAP). Kai tokie duomenys tvarkomi dideliu mastu, taip pat privaloma atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą (PDAV).

PASTABA

Jei pasirašiusiųjų duomenys tvarkomi bendrai su Komisija, visos Komisijos tarnybos yra prisitaikiusios prie to, kad atitinkami duomenys gali būti neskelbtini. Visų pirma visi duomenys saugomi šifruota forma, o jų tvarkymas yra įtrauktas į PDAV. Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas stebi, kaip Komisija vykdo savo įsipareigojimus pagal ESDAR, susijusius su duomenų tvarkymo operacijomis, už kurias atsakinga Komisija.

Nuorodos

 

Norite mokytis ir bendradarbiauti?