Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 8 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 8 klausimas

Koks yra duomenų apsaugos pareigūno (DAP) vaidmuo? 

Kada turėtumėte paskirti duomenų apsaugos pareigūną?

Teisiškai reikalaujama paskirti duomenų apsaugos pareigūną, visų pirma tais atvejais, kai neskelbtini duomenys tvarkomi dideliu mastu.

Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti jūsų organizacijos narys arba tai gali būti pagal paslaugų teikimo sutartį dirbantis išorės rangovas. Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti fizinis asmuo arba organizacija.

Kokios yra duomenų apsaugos pareigūno užduotys ir pareigos?

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda duomenų valdytojui visais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais. Duomenų apsaugos pareigūno užduotys ir pareigos išsamiai paaiškintos EDAV gairėse dėl duomenų apsaugos pareigūnų.

Jei ši pareigybė bus įsteigta, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys bus pateikti iniciatyvos interneto adresu Europos piliečių iniciatyvų registre ir privatumo pareiškime

PASTABA 

Duomenų tvarkymo operacijų, už kurias Komisija yra atsakinga pagal bendro duomenų valdytojo susitarimą (žr. 1 atvejo scenarijų), atveju Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas stebi, kaip Komisija vykdo savo įsipareigojimus pagal ESDAR. Organizatoriai gali paskirti duomenų apsaugos pareigūną pagal BDAR 37 straipsnį, susijusį su jų, kaip (bendro) duomenų valdytojo, pareigomis.  

Nuorodos

Norite mokytis ir bendradarbiauti?