Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 3. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 3. pitanje

„Osjetljivi podaci”– u kojim se slučajevima podaci potpisnikâ smatraju posebnom kategorijom podataka?

U Općoj uredbi o zaštiti podataka i Uredbi EU-a o zaštiti podataka podaci koji se odnose na religiju, politička mišljenja, zdravlje itd. smatraju se posebnom kategorijom („osjetljivi podaci”) te su posebno zaštićeni. Osjetljive osobne podatke organizacije smiju obrađivati samo ako postoje posebne zaštitne mjere.

Potpora nekoj europskoj građanskoj inicijativi politička je aktivnost i može otkriti politička stajališta potpisnika, njegova vjerska ili filozofska uvjerenja, usmjerenja itd.

U uvodnoj izjavi 12. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi objašnjeno je sljedeće:

Iako osobni podaci koji se obrađuju u primjeni ove Uredbe mogu sadržavati osjetljive podatke, s obzirom na prirodu europske građanske inicijative kao instrumenta participativne demokracije, opravdano je zahtijevati osobne podatke za potrebe potpore inicijativi i te podatke obrađivati u mjeri u kojoj je to potrebno radi provjere izjava o potpori u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

Ako se podaci potpisnikâ smatraju posebnom kategorijom podataka („osjetljivi podaci”), za zakonitu obradu takvih podataka potrebno je poduzeti dodatne mjere. Konkretno, obvezno je imenovati službenika za zaštitu podataka. Ako se takvi podaci obrađuju u velikom opsegu, također je obvezno provesti procjenu učinka na zaštitu podataka.

NAPOMENA:

Ako se obrada podataka potpisnikâ provodi u okviru zajedničkog vođenja obrade s Komisijom, sve službe Komisije spremne su na to da predmetni podaci mogu biti osjetljivi. Konkretno, svi podaci pohranjuju se u šifriranom obliku, a na obradu se primjenjuje procjena učinka na zaštitu podataka. Komisijin službenik za zaštitu podataka prati ispunjava li Komisija svoje obveze na temelju Uredbe EU-a o zaštiti podataka u pogledu postupaka obrade za koje je Komisija odgovorna.

Referentni dokumenti:

 

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?