Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 12

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 12

Wat is uw aansprakelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke? 

Van toepassing op scenario 2, behalve wat betreft het gebruik van de bestandenuitwisselingsdienst van de Commissie

Als vertegenwoordiger van de groep organisatoren moet u mogelijk de ondertekenaars vergoeden indien zij materiële (d.w.z. directe kosten) of immateriële schade (d.w.z. reputatie, imago) lijden, veroorzaakt door de verwerking en als gevolg van een inbreuk op de AVG.

Voorbeelden:

  • U maakt (opzettelijk of door nalatigheid) bekend dat de heer Jansen, werknemer en bedrijfsleider in de chemische industrie, initiatieven steunt om het gebruik van door zijn werkgever geproduceerde bestrijdingsmiddelen te verbieden: dit kan materiële schade opleveren, zoals baanverlies, en immateriële schade, zoals verlies van reputatie of kansen op werk.
  • U stelt de verzamelde gegevens ter beschikking aan de groep organisatoren van een ander initiatief of aan een organisatie die ze zal gebruiken voor politieke analyse, profilering of lobbying: dit kan immateriële schade opleveren.

Een gegevensverwerker is ook aansprakelijk voor de door de verwerking veroorzaakte schade wanneer deze verwerker zich niet heeft gehouden aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of wanneer hij buiten of in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke heeft gehandeld.

Zowel u als de gegevensverwerker worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor de door de verwerking veroorzaakte schade, indien u kunt aantonen dat u op geen enkele manier verantwoordelijk bent voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

Onverminderd uw aansprakelijkheid als vertegenwoordiger zijn de leden van de groep organisatoren hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij de organisatie van een initiatief wordt veroorzaakt door opzettelijk dan wel als gevolg van grove nalatigheid gepleegde onrechtmatige handelingen, overeenkomstig het toepasselijke nationale recht.

Indien een juridische entiteit wordt opgericht om het initiatief te beheren, wordt de aansprakelijkheid aan de juridische entiteit overgedragen, samen met de functie van verwerkingsverantwoordelijke.

OPMERKING: 

In scenario 1 is uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperkt, aangezien de belangrijkste verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de ondertekenaars aan de Commissie worden overgedragen

Referenties:

Meer weten en samenwerken?