Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 12. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 12. pitanje

Koja je vaša odgovornost kao voditelja obrade podataka? 

Primjenjuje se na 2. scenarij, osim pri upotrebi Komisijina sustava razmjene datoteka

Kao predstavnik skupine organizatora možda ćete potpisnicima morati isplatiti naknadu ako su zbog obrade koja je uzrokovala povredu Opće uredbe o zaštiti podataka pretrpjeli materijalnu štetu (npr. izravni troškovi) ili nematerijalnu štetu (npr. ugled, status).

Primjeri:

  • Ako otkrijete (namjerno ili nepažnjom) da g. Horvat, zaposlenik i direktor u kemijskoj industriji, podržava inicijative za zabranu upotrebe pesticida koje proizvodi njegov poslodavac, to može uzrokovati materijalnu štetu kao što je gubitak posla i nematerijalnu štetu kao što je gubitak ugleda ili mogućnosti zapošljavanja.
  • Ako prikupljene podatke stavite na raspolaganje skupini organizatora neke druge inicijative ili nekoj organizaciji koja će ih upotrijebiti za političke analize, profiliranje ili lobiranje, to može uzrokovati nematerijalnu štetu.

Odgovornost za štetu prouzročenu obradom podataka ima i izvršitelj obrade ako nije poštovao obveze iz Opće uredbe o zaštiti podataka koje su posebno namijenjene izvršiteljima obrade ili ako je djelovao izvan zakonitih uputa voditelja obrade ili protivno njima.

I vi i izvršitelj obrade podataka bit ćete oslobođeni odgovornosti za štetu prouzročenu obradom ako možete dokazati da ni na koji način niste odgovorni za događaj koji je prouzročio štetu.

Ne dovodeći u pitanje vašu odgovornost kao predstavnika, članovi skupine organizatora solidarno su odgovorni za svaku štetu prouzročenu u organizaciji inicijative nezakonitim djelima počinjenima namjerno ili krajnjom nepažnjom, prema primjenjivim nacionalnim propisima.

Ako je za upravljanje inicijativom osnovana pravna osoba, odgovornost se, zajedno s funkcijom voditelja obrade podataka, prenosi na tu pravnu osobu.

NAPOMENA: 

U 1. scenariju vaša je odgovornost znatno manja jer su ključne odgovornosti za obradu podataka potpisnikâ prenesene Komisiji

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?