Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi iránymutatás – 12. kérdés

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi iránymutatás főoldalára

 

Adatvédelmi iránymutatás – 12. kérdés

Milyen felelősség terheli adatkezelői minőségében a képviselőt? 

A 2. forgatókönyv szerinti esetekre vonatkozik, kivéve a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának igénybevétele tekintetében

Előfordulhat, hogy a szervezői csoport képviselőjének kártérítést kell fizetnie az aláírók számára, ha azok vagyoni (közvetlen költségekkel járó) kárt vagy nem vagyoni kárt szenvednek (pl. sérül a jó hírnevük vagy jó megítélésük) az adatkezelés miatt, az általános adatvédelmi rendelet megsértésének következtében.

Példák:

  • Ha a képviselő (szándékosan vagy gondatlanságból) nyilvánosságra hozza, hogy Kovács János, egy vezető beosztásban dolgozó vegyipari szakember támogatja a munkáltatója által előállított növényvédő szerek használatának betiltását kérő kezdeményezést, az vagyoni kárt okozhat Kovács Jánosnak: az illető elveszítheti a munkahelyét, de nem vagyoni kárt is szenvedhet, például elveszítheti a jó hírnevét, és eleshet munkalehetőségektől.
  • Ha a képviselő az összegyűjtött adatokat egy másik kezdeményezés szervezői csoportja vagy egy olyan szervezet rendelkezésére bocsátja, amely azokat politikai elemzéshez, profilalkotáshoz vagy lobbitevékenységhez használja fel, az nem vagyoni kárt okozhat.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha figyelmen kívül hagyta az adatkezelő jogszerű utasításait, vagy azokkal ellentétesen járt el.

A képviselő és és az adatfeldolgozó is mentesül a felelősség alól az adatkezelés által okozott kár tekintetében, ha bizonyítani tudja, hogy semmilyen módon nem felelős a kárt okozó eseményért.

A képviselő felelősségének sérelme nélkül a szervezői csoport tagjait az alkalmazandó nemzeti jog szerint egyetemleges felelősség terheli a kezdeményezés szervezése során szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett jogellenes cselekményekkel okozott károkért.

Ha a szervezői csoport jogi személyt hoz létre a kezdeményezés kezelésére, a felelősség az adatkezelői funkcióval együtt a jogi személyre hárul.

MEGJEGYZÉS: 

Az 1. forgatókönyv szerinti esetekben a képviselő felelőssége lényegesen csökken, mivel az aláírók adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb felelősségi körök átkerülnek a Bizottsághoz.

Hivatkozások:

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?