Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 12 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 12 klausimas

Kokia jūsų, kaip duomenų valdytojo, atsakomybė? 

Taikoma 2 atvejo scenarijui, išskyrus atvejus, kai naudojamasi Komisijos keitimosi rinkmenomis paslauga

Jums, kaip organizatorių grupės atstovui, gali tekti sumokėti kompensaciją pasirašiusiesiems, jei jie dėl duomenų tvarkymo ir dėl BDAR pažeidimo patiria bet kokią materialią (t. y. tiesiogines išlaidas) arba neturtinę žalą (t. y. reputacijai, įvaizdžiui).

Pavyzdžiai

  • Jei atskleidžiate (sąmoningai arba dėl aplaidumo), kad chemijos pramonės darbuotojas ir vadovas p. Smitas remia iniciatyvas uždrausti naudoti jo darbdavio gaminamus pesticidus, dėl to gali būti padaryta materialinė žala, pvz., prarastas darbas, ir patirta neturtinė žala, pvz., prarasta reputacija arba darbo galimybės.
  • Jei surinktus duomenis pateiksite kitos iniciatyvos organizatorių grupei arba kitai organizacijai, kuri juos naudos politinėms analizėms, profiliavimui ar lobizmui, dėl to gali būti patirta neturtinė žala.

Duomenų tvarkytojas už dėl duomenų tvarkymo sukeltą žalą atsako tik tuo atveju, jei jis nesilaikė BDAR konkrečiai duomenų tvarkytojams nustatytų prievolių arba jei jis veikė nepaisydamas teisėtų duomenų valdytojo nurodymų arba juos pažeisdamas.

Ir jūs, ir duomenų tvarkytojas būsite atleisti nuo atsakomybės už žalą, padarytą tvarkant duomenis, jei įrodysite, kad jūs niekaip neatsakote už žalą sukėlusį įvykį.

Nedarant poveikio Jūsų, kaip atstovo, atsakomybei, organizatorių grupės nariai pagal taikytiną nacionalinę teisę solidariai atsako už bet kokią organizuojant iniciatyvą padarytą žalą dėl tyčinių ar didelio neatsargumo veiksmų.

Jeigu iniciatyvai valdyti įsteigiamas juridinis asmuo, atsakomybė kartu su duomenų valdytojo funkcija perduodama juridiniam asmeniui.

PASTABA 

Pagal 1 atvejo scenarijų jūsų atsakomybė gerokai sumažinta, nes pagrindinė atsakomybė už pasirašiusiųjų duomenų tvarkymą perduodama Komisijai.

Nuorodos

Norite mokytis ir bendradarbiauti?