Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 12

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 12

Care este răspunderea dumneavoastră în calitate de operator de date? 

Se aplică în scenariul 2, exceptând cazul în care transmiterea declarațiilor de susținere se face prin intermediul serviciului de transfer de fișiere al Comisiei.

În calitate de reprezentant al grupului de organizatori, s-ar putea să fiți nevoit să le oferiți semnatarilor despăgubiri, dacă au suferit prejudicii de natură materială (costuri directe) sau morală (compromiterea reputației/imaginei) cauzate de prelucrarea datelor, care a rezultat într-o încălcare a RGPD.

Exemple:

  • Declarați (acționând intenționat sau din neglijență) că dl Smith, angajat și director în industria chimică, sprijină inițiative care prevăd interzicerea utilizării pesticidelor produse de angajatorul său: acest lucru poate genera prejudicii de natură materială (cum ar fi pierderea locului de muncă) și de natură morală (cum ar fi compromiterea reputației sau a perspectivelor profesionale)
  • Puneți datele colectate la dispoziția grupului de organizatori ai unei alte inițiative sau a unei organizații care le va utiliza pentru o analiză politică, activități de lobby sau crearea de profiluri: acest lucru poate genera prejudicii de natură morală.

Această răspundere pentru prejudiciul cauzat de prelucrare se extinde și asupra persoanei împuternicite de operator, dacă aceasta nu a respectat obligațiile prevăzute de RGPD care le revin în mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a acționat în afara instrucțiunilor legale ale operatorului sau contrar acestora.

Atât dumneavoastră, cât și persoana împuternicită de operator sunteți exonerat(ă) de răspunderea pentru prejudiciile cauzate de prelucrare dacă puteți dovedi că nu sunteți răspunzători în niciun fel de evenimentul care a cauzat prejudiciul.

Fără a aduce atingere răspunderii care vă revine în calitate de reprezentant, membrii grupului de organizatori răspund în solidar pentru prejudiciile produse în procesul de organizare a unei inițiative prin acte ilegale săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă, conform legislației naționale aplicabile.

Dacă se creează o entitate juridică pentru a gestiona inițiativa, răspunderea îi este transferată acesteia, împreună cu funcția de operator de date.

NOTĂ: 

În scenariul 1, răspunderea dumneavoastră este diminuată în mod semnificativ, deoarece responsabilitățile principale în ceea ce privește prelucrarea datelor semnatarilor sunt transferate Comisiei.

Trimiteri:

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?