Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 12

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 12

Mikä taho on korvausvelvollinen mahdollisten vahinkojen yhteydessä? 

Koskee skenaariota 2 , kun ei käytetä komission tiedostojenvaihtopalvelua

Järjestäjäryhmän edustaja on korvausvelvollinen, jos allekirjoittajille aiheutuu aineellista tai aineetonta vahinkoa (eli välittömiä kustannuksia tai mainehaittaa) siitä, että henkilötietojen käsittelyssä ei noudateta yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Esimerkkejä:

  • Jos järjestäjät julkaisevat (tahallisesti tai vahingossa) tiedon siitä, että kemianteollisuusyrityksen johtaja on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jolla ajetaan hänen työnantajansa valmistamien torjunta-aineiden käyttökieltoa, allekirjoittajalle voi aiheutua aineellista vahinkoa (esim. työpaikan menetys) ja aineetonta vahinkoa (esim. maineen tai työmahdollisuuksien menetys).
  • Jos järjestäjät antavat tuenilmausten yhteydessä kerättyjä tietoja toisen kansalaisaloitteen järjestäjille tai jollekin taholle, joka tekee niiden perusteella poliittisia analyysejä, profilointia tai edunvalvontaa, voi syntyä aineetonta vahinkoa.

Henkilötietojen käsittelijä on vastuussa käsittelystä aiheutuneesta vahingosta, jos se/hän ei ole noudattanut nimenomaisesti henkilötietojen käsittelijöille osoitettuja yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteita tai jos se/hän on toiminut rekisterinpitäjän lainmukaisen ohjeistuksen ulkopuolella tai sen vastaisesti.

Järjestäjät ja henkilötietojen käsittelijä vapautuvat korvausvastuusta tietojenkäsittelystä aiheutuneiden vahinkojen osalta, jos voidaan osoittaa, etteivät he/ne ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Järjestäjäryhmän jäsenet ovat sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhteisvastuullisesti vastuussa kansalaisaloitteen järjestämisen yhteydessä aiheutuneista vahingoista, kun on syyllistytty laittomiin tekoihin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä ei kuitenkaan rajoita järjestäjäryhmän edustajan vastuuta.

Jos aloitteen hallinnointia varten perustetaan oikeushenkilö, se katsotaan rekisterinpitäjäksi, ja korvausvastuu siirtyy sille.

TÄRKEÄÄ: 

Skenaariossa 1 kansalaisaloitteen järjestäjien vastuu on selvästi vähäisempi, koska allekirjoittajien tietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tehtävät siirretään komissiolle.

Viitteet:

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?