Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 14. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 14. jautājums

Savākto paziņojumu par atbalstu iesniegšana dalībvalstīm verificēšanai – kādi ir ieteikumi drošības jomā?

Attiecas uz 2. scenāriju, kad paziņojumus par atbalstu iesniedzat pašu līdzekļiem.

Pēc tam, kad papīrformā esat savākuši paziņojumus par atbalstu, jums tie jāiesniedz kompetentajām valsts iestādēm verificēšanai un sertificēšanai.

Papīrformā savāktos paziņojumus par atbalstu var iesniegt papīrformā, taču tos var arī skenēt un iesniegt elektroniski vai izmantojot fizisku datu nesēju, piemēram, DVD. Ja paziņojumi par atbalstu tiek iesniegti fiziskā formā (papīra veidlapas vai DVD), tas arī jādara droši, piemēram, ar ierakstītu pasta sūtījumu vai kurjeru.

PIEZĪME.

Varat izvēlēties iesniegt savāktos paziņojumus par atbalstu, izmantojot Komisijas failu apmaiņas pakalpojumu. Tādā gadījumā būtisku daļu attiecīgo drošības prasību īsteno Komisija.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?