Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 15. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 15. jautājums

Savākto paziņojumu par atbalstu iesniegšana dalībvalstīm verificēšanai – kādas ir lomas un pienākumi tad, ja tiek izmantots Komisijas failu apmaiņas pakalpojums? 

Attiecas uz 2. scenāriju, kad paziņojumi par atbalstu tiek iesniegti, izmantojot Komisijas piedāvāto failu apmaiņas pakalpojumu

Jūs varat lūgt Komisiju iesniegt paziņojumus par atbalstu dalībvalstīm verificēšanai pat tad, ja tie ir savākti papīrformā (atbildību par datu apstrādi uzņemoties tikai pārstāvim).

Kādas ir Komisijas lomas un pienākumi?

  • Organizatoriem dara pieejamu attiecīgo IT sistēmu, kas iepriekš konfigurēta attiecīgās iniciatīvas vajadzībām.
  • Dara viņiem pieejamu šifrēšanas iekārtu.
  • Nodrošina organizatoru šifrētu un augšupielādētu paziņojumu par atbalstu drošu un konfidenciālu iesniegšanu dalībvalstīm.
  • Dzēš iesniegšanas sistēmā glabātos failus, tiklīdz organizatoru grupa un dalībvalstis ir pārliecinājušās, ka iesniegšana ir pabeigta.
  • Nosūta organizatoru grupai datu subjektu pieprasījumus par turpmāku apstrādi.
  • Sniedz datu aizsardzības ietekmes novērtējumu, sarakstu ar datu apstrādes darbībām un tās datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem, kurus tas sniedzis attiecībā uz šo apstrādes darbību.

Kādas ir pārstāvja lomas un pienākumi?

  • Šifrē paziņojumus par atbalstu (pēc papīrformā savākto paziņojumu skenēšanas).
  • Augšupielādē šifrētos paziņojumus par atbalstu failu apmaiņas sistēmā.
  • Pieņem lēmumu par datumu, kad paziņojumi iesniedzami dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
  • Saskaņā ar VDAR apstrādā visus datu subjektu pieprasījumus, kas saņemti attiecīgajā apstrādes posmā. 

Visa informācija par abu kopīgo pārziņu pienākumiem atrodama attiecīgajos kopīgas atbildības līgumos.

PIEZĪME. 

Jūs (kā organizatori) varat izvēlēties iesniegt papīrformā savāktos paziņojumus par atbalstu pašu līdzekļiem.

Atsauces:

Regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 4. panta 3. punkts, 10. un 12. pants

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?