Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 14

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 14

Hvad er sikkerhedsanbefalingerne, når man sender de indsamlede støttetilkendegivelser til EU-landene til kontrol?

Gælder for scenarie 2, dvs. når støttetilkendegivelserne indsendes ved hjælp af egne værktøjer

Når støttetilkendegivelserne er indsamlet på papir, skal du indsende dem til de kompetente nationale myndigheder til kontrol og godkendelse.

Støttetilkendegivelser, der indsamles på papir, kan indsendes i papirform eller scannes og indsendes ved elektronisk overførsel eller via et fysisk medie, f.eks. en DVD. Hvis støttetilkendegivelserne indsendes i fysisk form (papir eller DVD), skal det ligeledes ske sikkert, f.eks. med anbefalet brev eller kurértjeneste.

BEMÆRK:

Du kan vælge at indsende støttetilkendegivelser på papir via Kommissionens filudvekslingstjeneste. I så fald opfylder Kommissionen en væsentlig del af de gældende sikkerhedskrav.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?