Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 14

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 14

Inlämning av stödförklaringar till EU-länderna för kontroll – vilka säkerhetsrekommendationer finns?

Detta gäller scenario 2 när ni själva skickar in stödförklaringarna.

Om ni har samlat in stödförklaringar på papper ska ni skicka dem till de behöriga nationella myndigheterna för kontroll och intygande.

Stödförklaringar på papper kan lämnas in i pappersform, men de kan också skannas och lämnas in elektroniskt eller fysiskt, t.ex. på en dvd. Om ni lämnar in dem i fysisk form (papper eller dvd) måste detta göras på ett säkert sätt, t.ex. genom rekommenderat brev eller bud.

OBS:

Ni kan skicka in era stödförklaringar med hjälp av kommissionens fildelningstjänst. I så fall ansvarar kommissionen för merparten av säkerhetskraven.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?