Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 14

Mur lura għall-paġna ewlenija tal-Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-organizzaturi

 

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 14

Sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ lill-Istati Membri għall-verifika - x’inhuma r-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà?

Japplika għax-Xenarju tal-Każ 2 meta s-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ issir bil-mezzi tiegħek stess

Wara li tkun ġbart id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ fuq karta, trid tissottomettihom lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-verifika u ċ-ċertifikazzjoni.

Id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miġbura fuq karta jistgħu jiġu ppreżentati f’forma stampata iżda jistgħu wkoll jiġu skennjati u ppreżentati bl-użu ta’ trażmissjoni elettronika jew fiżikament pereżempju permezz ta’ DVD. Jekk id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ jiġu ppreżentati f’forma fiżika (karta jew DVD) dan jeħtieġ li jsir ukoll b’mod sigur, eż. jintbagħtu bil-posta rreġistrata jew jitwasslu permezz ta’ courier.

JEKK JOGĦĠBOK INNOTA:

Tista’ tagħżel li tissottometti dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miġbura permezz tas-servizz ta’ skambju ta’ files tal-Kummissjoni. F’każ bħal dan, parti sostanzjali mir-rekwiżiti ta’ sigurtà rilevanti tiġi implimentata mill-Kummissjoni

Referenzi:

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?