Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 14

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 14

Przekazywanie zgromadzonych deklaracji poparcia państwom członkowskim do celów weryfikacji – jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa?

Dotyczy scenariusza 2, w przypadku gdy przekazywanie deklaracji poparcia odbywa się z wykorzystaniem własnych środków

Po zebraniu deklaracji poparcia w formie papierowej należy przekazać te deklaracje właściwym organom krajowym do weryfikacji i poświadczenia.

Deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej można przekazywać w formie papierowej, ale można je też zeskanować i przekazać drogą elektroniczną lub na fizycznym nośniku takim jak DVD. W przypadku przekazywania deklaracji poparcia w na nośniku fizycznym (w formie papierowej lub na DVD) również należy zapewnić ich bezpieczeństwo, np. wysyłając je przesyłką poleconą lub firmą kurierską.

UWAGA:

Istnieje możliwość przekazywania zebranych deklaracji poparcia za pośrednictwem opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików. W takim przypadku za spełnienie znacznej części odpowiednich wymogów bezpieczeństwa odpowiada Komisja.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?