Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 14

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 14

Υποβολή των συγκεντρωμένων δηλώσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη προς επαλήθευση — Ποιες είναι οι συστάσεις ασφάλειας;

Ισχύει για το σενάριο 2 όταν η υποβολή δηλώσεων υποστήριξης γίνεται με δικά σας μέσα

Αφού συγκεντρώσετε τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή, πρέπει να τις υποβάλετε στις αρμόδιες εθνικές αρχές για επαλήθευση και πιστοποίηση.

Οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώνονται σε χαρτί μπορούν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, αλλά μπορούν επίσης να σαρωθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή σε υλική μορφή, π.χ. σε DVD. Εάν οι δηλώσεις υποστήριξης υποβάλλονται σε υλική μορφή (σε χαρτί ή σε DVD), θα πρέπει και αυτό να γίνεται με ασφαλή τρόπο, π.χ. αποστολή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώσατε μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, σημαντικό μέρος των σχετικών απαιτήσεων ασφάλειας εφαρμόζεται από την Επιτροπή.

Παραπομπές:

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;