Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Preskúmanie EIO 2023

Prehľad

Európska komisia je povinná pravidelne preskúmavať, ako funguje európska iniciatíva občanov. Svoje zistenia uvádza v správach Európskemu parlamentu a Rade. 

Dňa 6. decembra 2023 Komisia prijala svoju prvú správu o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2019/788. V procese preskúmania sa Komisia zamerala na iniciatívy zaregistrované od 1. januára 2020 a na iniciatívy zaregistrované podľa prvého nariadenia o EIO, ktoré k 1. januáru 2020 stále prebiehali v rôznych fázach postupu EIO. 

Komisia uskutočnila viacero konzultácií, ktorých výsledky slúžia ako podklad pre správu o preskúmaní (k dispozícii len v angličtine):

Správa o preskúmaní zahŕňa zistenia nezávislej štúdie o technických riešeniach pre organizátorov európskych iniciatív občanov (k dispozícii len v angličtine), ktorú realizoval externý výskumný tím v oblasti IT s cieľom analyzovať možnosti vložiteľných riešení pre centrálny online systém na zber vyhlásení, ktoré by Komisia mohla ponúknuť organizátorom EIO.

Správa o preskúmaní sa zaoberá aj rôznymi otázkami uvedenými v uznesení Európskeho parlamentu z 13. júna 2023 o vykonávaní nariadení o európskej iniciatíve občanov a dopĺňa odpoveď Komisie na uznesenie Európskeho parlamentu. 

Pozrite si tlačovú správu Komisie a kľúčové fakty a ilustrácie týkajúce sa obdobia, za ktoré sa podáva správa.

Dokumenty

COM_2023_787_SK
slovenčina
(493.39 KB - PDF)
Stiahnuť
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Angličtina
(1.98 MB - PDF)
Stiahnuť
Consultations with ECI organisers
Angličtina
(659.41 KB - PDF)
Stiahnuť
An online survey targeting Member State authorities
Angličtina
(452.56 KB - PDF)
Stiahnuť
An online survey targeting citizens
Angličtina
(242.51 KB - PDF)
Stiahnuť
An exit survey targeting ECI signatories
Angličtina
(164.19 KB - PDF)
Stiahnuť
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Angličtina
(1.68 MB - PDF)
Stiahnuť
Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?