Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πώς να ξεκινήσετε

Οδηγός

Οδηγός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε μεγαλύτερο λόγο στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ. Ενθαρρύνει τον διάλογο για ζητήματα που σας απασχολούν και αυξάνει την ευαισθητοποίηση για κοινά προβλήματα.

Τι σημαίνει στην πράξη για σας:

 • ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία της ΕΕ, η οποία θα προωθήσει το ζήτημα που σας απασχολεί —υπό τον όρο ότι εμπίπτει σε τομέα αρμοδιότητας της ΕΕ
 • αφού καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας και συγκεντρώσετε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ, εσείς και άλλοι πολίτες σε όλη την ΕΕ πρέπει να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Επιτροπή
 • στη συνέχεια, ακολουθεί συνάντηση με την Επιτροπή για να συζητήσετε τους στόχους σας.

Αφού εξετάσει την πρότασή σας, η Επιτροπή απαντά περιγράφοντας τις ενέργειες τις οποίες, ενδεχομένως, προτίθεται να αναλάβει.

Όταν ασχολείστε με μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πρέπει να τηρείτε μία σειρά διαδικασιών. Ο κύκλος ζωής μιας πρωτοβουλίας μπορεί να διαρκέσει μήνες, ακόμη και χρόνια!

Η προετοιμασία παίζει μεγάλο ρόλο. Για να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία:

 • σ’ αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για όλη τη διαδικασία
 • στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα βρείτε οδηγίες και συμβουλές για νομικά και πρακτικά θέματα διαχείρισης μιας πρωτοβουλίας, όπως:
  • πώς να συντάξετε μια πρωτοβουλία
  • πώς να βρείτε άλλους πολίτες και να δημιουργήσετε ομάδα διοργανωτών
  • πώς να συγκεντρώσετε υπογραφές...

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, ως διοργανωτής, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα για την πρωτοβουλία σας και να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Ξεκινήστε μια πρωτοβουλία

Αφού δημιουργήσετε την ομάδα σας, συντάξετε την πρωτοβουλία σας και συγκεντρώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, πρέπει να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης της πρωτοβουλίας.

Για να το κάνετε αυτό, πρέπει ο εκπρόσωπος της ομάδας διοργανωτών σας να δημιουργήσει έναν λογαριασμό διοργανωτή με ηλεκτρονική διεύθυνση (η οποία θα εμφανίζεται σ’ αυτόν τον ιστότοπο μόλις καταχωριστεί η πρωτοβουλία) και να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Σημείωση: Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία λογαριασμού διοργανωτή είναι η δημιουργία λογαριασμού EU Login. Δείτε σε αυτή τη σελίδα πώς να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με τον λογαριασμό σας EU Login για να εξασφαλίσετε ισχυρή επαλήθευση ταυτότητας δύο παραγόντων.  

 

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;