Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ομάδα διοργανωτριών και διοργανωτών

Μία πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να προταθεί από μία ομάδα διοργανωτών.

Προϋποθέσεις

Η ομάδα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

  1. Πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 άτομα ηλικίας που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
    (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία και τη Μάλτα όπου το όριο ηλικίας είναι τα 16 έτη, και την Ελλάδα όπου είναι τα 17 έτη).
  2. Τα άτομα αυτά πρέπει να ζουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Πρέπει να είναι υπήκοοι της ΕΕ, αλλά όχι υποχρεωτικά υπήκοοι 7 διαφορετικών χωρών της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ομάδα θα μπορούσε να αποτελείται από 3 Πορτογάλους και 4 Λιθουανούς υπηκόους, υπό την προϋπόθεση ότι ζουν σε 7 διαφορετικές χώρες της ΕΕ.
  3. Κανένα από αυτά τα 7 άτομα δεν μπορεί να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Η ομάδα πρέπει να ορίσει, μεταξύ των μελών της, έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή οι οποίοι θα ομιλούν και θα ενεργούν για λογαριασμό της.

Αυτοί θα είναι οι υπεύθυνοι επικοινωνίας που θα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ της ομάδας διοργανωτών και της Επιτροπής καθ’ όλη τη διαδικασία.

Νομική μορφή της ομάδας

Μπορείτε - αλλά δεν υποχρεούστε - να συστήσετε νομική οντότητα για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας. Αυτή η νομική οντότητα πρέπει να καταχωριστεί σε χώρα της ΕΕ και να βασίζεται στο ισχύον εθνικό δίκαιο.

Αν συστήσετε νομική οντότητα, ο εκπρόσωπός σας θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;