Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες της Eυρωπαϊκής Ένωσης και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αρμοδιότητες της ΕΕ

Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει νομικές πράξεις της Ένωσης

Το παραπάνω κείμενο θα χρησιμεύσει ως οδηγός για τους πιθανούς διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών. Το κείμενο αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι εξαντλητικό και δεν αποτελεί επίσημη ερμηνεία του κειμένου των Συνθηκών.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;