Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 15

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 15

Hvordan er roller og ansvar fordelt ved brug af Kommissionens filudvekslingstjeneste, når man sender de indsamlede støttetilkendegivelser til EU-landene til kontrol? 

Gælder for scenarie 2, dvs. når indsendelsen af støttetilkendegivelser til EU-landene sker via Kommissionens filudvekslingstjeneste

En mulighed er at anmode Kommissionen om at indsende støttetilkendegivelsere til EU-landene til kontrol, selv om de er indsamlet i papirform (hvor repræsentanten er eneste dataansvarlige).

Hvad er Kommissionens rolle og ansvarsområder?

  • Kommissionenn stiller det IT-system, der er forudkonfigureret til borgerinitiativet, til rådighed for initiativtagerne.
  • Den stiller krypteringsteknologi til rådighed.
  • Den sørger for sikkert og fortroligt at overføre støttetilkendegivelserne, som er krypteret og uploadet af initiativtagerne, til EU-landene.
  • Den sletter de filer, der er lagret i indsendelsesprogrammet, når den i sammen med initiativtagergruppen og EU-landene har sikret sig, at indsendelsen er korrekt gennemført.
  • Den videresender de registreredes anmodninger til initiativtagergruppen til videre behandling.
  • Den udarbejder en databeskyttelsesvurdering, et register over databehandlingsaktiviteterne og Kommissionens databeskyttelsesrådgivers aktiviteter i forbindelse med databehandlingen

Hvad er repræsentantens rolle og ansvarsområder?

  • Vedkommende krypterer støttetilkendegivelserne (efter at have scannet tilkendegivelser indsamlet i papirform).
  • Vedkommende overfører de krypterede støttetilkendegivelser via filudvekslingstjenesten.
  • Vedkommende fastsætter datoen for indsendelse til de kompetente myndigheder i EU-landene.
  • Vedkommende behandler alle anmodninger fra registrerede, der modtages på dette trin i databehandlingen, i henhold til GDPR. 

Alle informationer om de to fælles dataansvarliges forpligtelser er nærmere beskrevet i de relevante aftaler om fælles dataansvar

BEMÆRK: 

Du kan vælge at indsende støttetilkendegivelser, der er indsamlet på papirformularer, ved hjælp af egne værktøjer.

Henvisninger:

Artikel 4, stk. 3, og artikel 10 og 12 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?