Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 15

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 15

Inlämning av stödförklaringar till EU-länderna för kontroll – vad har vi för roll och ansvar när vi använder kommissionens fildelningstjänst? 

Detta gäller scenario 2 när stödförklaringarna skickas via kommissionens fildelningstjänst.

Ni kan alltid be kommissionen att skicka in stödförklaringarna till EU-länderna för kontroll, även om ni har samlat in dem på papper (med företrädaren som ensam personuppgiftsansvarig).

Vad har kommissionen för uppgift?

  • Göra det relevanta it-systemet tillgängligt för organisatörerna, i förväg konfigurerat för initiativet.
  • Tillhandahålla en krypteringsfunktion.
  • Säkerställa säker och konfidentiell inlämning till länderna av stödförklaringar som krypterats och laddats upp av organisatörerna.
  • Radera de filer som sparas i inlämningsfunktionen när kommissionen, tillsammans med organisatörsgruppen och EU-länderna, har försäkrat sig om att inlämningen är klar.
  • Vidarebefordra de registrerades begäranden till organisatörsgruppen.
  • Göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd, föra ett register över uppgiftsbehandlingen och erbjuda dataskyddsombudets tjänster med avseende på denna behandling.

Vad ska företrädaren göra?

  • Kryptera stödförklaringarna (efter att pappersformulären har skannats).
  • Ladda upp de krypterade stödförklaringarna i fildelningstjänsten.
  • Bestämma datum för när de ska överföras till ländernas myndigheter.
  • Hantera inkomna begäranden från de registrerade enligt GDPR. 

De båda parternas skyldigheter förklaras närmare i avtalet om personuppgiftsansvar.

OBS: 

Ni kan också skicka in era stödförklaringar på papper på egen hand.

EU-lagstiftning:

Artiklarna 4.3, 10 och 12 i förordningen om det europeiska medborgarinitiativet

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?