Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 8

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 8

Vilken roll har ett dataskyddsombud? 

När ska vi utse ett dataskyddsombud?

Ni måste utse ett dataskyddsombud (DPO) om ni kommer att behandla känsliga uppgifter i stor skala.

Dataskyddsombudet kan tillhöra organisationens personal eller vara en extern person eller organisation som man sluter ett tjänsteavtal med.

Vad gör ett dataskyddsombud?

Dataskyddsombudet bistår den personuppgiftsansvarige i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. Dess uppgifter och ansvarsområden förklaras i detalj i Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska finnas med bland uppgifterna i kommissionens register över medborgarinitiativ och i meddelandet om behandling av personuppgifter

OBS: 

När det gäller den behandling som kommissionen ansvarar för enligt avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar (se scenario 1) övervakar kommissionens dataskyddsombud att kommissionen fullgör sina skyldigheter enligt EUDPR. Organisatörerna får dock utse ett dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i GDPR när det gäller deras ansvar som (gemensamt) personuppgiftsansvarig.  

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?