Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 15 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 15 klausimas

Surinktų pritarimo pareiškimų pateikimas valstybėms narėms patikrinti. Kokios yra funkcijos ir atsakomybė naudojantis Komisijos keitimosi rinkmenomis paslauga? 

Taikoma pagal 2 atvejo scenarijų, kai pritarimo pareiškimai teikiami per Komisijos keitimosi rinkmenomis tarnybą

Galite nuspręsti paprašyti Komisijos pateikti pritarimo pareiškimus valstybėms narėms patikrinti, net jei jie buvo surinkti popierine forma (vien tik prižiūrint atstovui).

Kokios yra Komisijos funkcijos ir atsakomybė?

  • Suteikia organizatoriams galimybę naudotis atitinkama iš anksto sukonfigūruota iniciatyvai skirta IT sistema.
  • Suteikia jiems šifravimo priemonę.
  • Užtikrina saugų ir konfidencialų organizatorių užšifruotų ir įkeltų pritarimo pareiškimų pateikimą valstybėms narėms.
  • Ištrina dokumentų teikimo įrenginyje saugomas rinkmenas, kai organizatorių grupė ir valstybės narės įsitikina, kad pateikimas baigtas.
  • Perduoda organizatorių grupei duomenų subjektų prašymus toliau tvarkyti.
  • Pateikia duomenų apsaugos poveikio vertinimą, duomenų tvarkymo veiklos ir duomenų apsaugos pareigūno paslaugų, susijusių su šia duomenų tvarkymo operacija, registrą.

Kokios yra atstovo funkcijos ir atsakomybė?

  • Užšifruoja pritarimo pareiškimus (po popierine forma surinktų pritarimo pareiškimų skenavimo).
  • Į keitimosi rinkmenomis paslaugą įkelia užšifruotus pritarimo pareiškimus.
  • Nusprendžia dėl pateikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms datos.
  • Pagal BDAR tvarko visus duomenų subjektų prašymus, gautus tuo tvarkymo etapu. 

Išsami informacija apie abiejų bendrų duomenų valdytojų pareigas pateikiama atitinkamuose bendro duomenų valdymo susitarimuose.

PASTABA 

Jūs taip pat galite pateikti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus naudodami savo priemones.

Nuorodos

Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos 4 straipsnio 3 dalis, 10 ir 12 straipsniai

Norite mokytis ir bendradarbiauti?