Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 16. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 16. jautājums

Kādi ir datu glabāšanas termiņi? 

Paziņojumi par atbalstu:

Visi konkrētās iniciatīvas ietvaros parakstītie paziņojumi par atbalstu (un to kopijas) gan organizatoru grupai, gan Komisijai ir jāiznīcina vēlākais vienā no šādiem laikposmiem (jāizvēlas tas, kurš ir agrāk):

  • vienu mēnesi pēc tam, kad organizatori iniciatīvu ir iesnieguši Komisijai,
  • 21 mēnesi pēc vākšanas perioda sākuma.

Tomēr tad, ja iniciatīvu pēc vākšanas perioda sākuma atsaucat, paziņojumi (un to kopijas) ir jāiznīcina mēneša laikā pēc atsaukšanas.

Valsts iestādēm, kuras aicinātas verificēt jūsu savāktos paziņojumus par atbalstu, ir jāiznīcina visi paziņojumi (un to kopijas) 3 mēnešu laikā pēc procedūras pabeigšanas.

Izņēmumi:

  • Ja esat iesaistīts kādā tiesvedībā vai administratīvā procedūrā, kas saistīta ar jūsu iniciatīvu, paziņojumus par atbalstu (un to kopijas) drīkstat glabāt ilgāk par šiem termiņiem, ja šie paziņojumi ir vajadzīgi konkrētās procedūras ietvaros.
  • Iniciatīvām, kurām vākšanas periods ir pagarināts COVID-19 pandēmijas krīzes dēļ, datu glabāšanas periods arī tiek attiecīgi pagarināts.

E-pasta adreses:

Organizatoru grupai un Komisijai ir jāiznīcina visi e-pasta adrešu faili vēlākais:

  • vienu mēnesi pēc iniciatīvas atsaukšanas vai
  • 12 mēnešus pēc vākšanas posma beigām vai
  • 12 mēnešus pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai.

Tomēr tad, ja Komisija uz derīgu iniciatīvu atbild ar oficiālu paziņojumu, e-pasta adrešu glabāšanas periods beidzas, kad ir pagājuši 3 gadi kopš paziņojuma publicēšanas.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?