Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 4. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 4. jautājums

Drošība – kādi pasākumi ir jāveic, kad parakstītāju dati tiek vākti uz papīra?

Attiecas uz 2. scenāriju

Ja paziņojumus par atbalstu (un attiecīgā gadījumā e-pasta adreses) vāc papīra veidlapās, arī tos uzskata par persondatiem, kas jāaizsargā saskaņā ar VDAR.

Drošības pasākumi

Jums kā organizatoru grupai, ņemot vērā riskus, kam pakļauti parakstītāji, ir jāīsteno tehniski un organizatoriski drošības pasākumi nolūkā nodrošināt aizsardzību pret paziņojumos par atbalstu sniegto persondatu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai pazaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai neatļautu piekļuvi tiem.

Ir jāveic vismaz šādi pasākumi:

  • jāgādā par papīrformā savākto paziņojumu veidlapu fizisko drošību (vēlams ieslēgt seifā),
  • savāktās papīra veidlapas jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts validācijas un sertifikācijas iestādēm drošā veidā, piemēram, nosūtot tās ierakstītā vēstulē vai ar uzticama kurjera starpniecību vai izmantojot Komisijas piedāvāto failu apmaiņas pakalpojumu.  

PIEZĪME. Prasības, kas jāievēro, ja paziņojumi par atbalstu tiek vākti ar kampaņas aktīvistu palīdzību

Atsauces:

  • VDAR 28. un 32. pants.

 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?