Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Tietosuojaohjeet – Kysymys 18

Palaa tietosuojaohjeiden pääsivulle

 

Tietosuojaohjeet – Kysymys 18

Tuki- ja rahoituslähteet: Mitä pitää tietää, kun käsitellään henkilötietoja? 

Järjestäjäryhmän on annettava julkisessa kansalaisaloiterekisterissä ja kansalaisaloitteen omalla verkkosivustolla täsmälliset ja kattavat tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä.

 

Julkaistavat tuki- ja rahoitustiedot:

  • tuki ja rahoitus, joka on arvoltaan yli 500 euroa sponsoria kohti (koskee sekä taloudellista tukea että luontoissuorituksia)
  • tiedot organisaatioista, jotka auttavat vapaaehtoisesti, jos niiden tukea ei voi mitata rahassa.

Tätä varten on kerättävä luonnollisilta henkilöiltä, jotka ovat antaneet aloitteelle rahoitusta yli 500 euroa, seuraavat tiedot:

  • sponsorin täydellinen nimi
  • lahjoituksen ajankohta
  • lahjoituksen määrä (yli 500 euroa).
  •  

Aikataulu tuki- ja rahoitustietojen toimittamiselle:


Nämä tiedot on ilmoitettava kansalaisaloitteen rekisteröintipyynnössä ja silloin, kun aloite toimitetaan Euroopan komission käsittelyyn eli kun sille on kerätty miljoona hyväksyttyä allekirjoitusta. Lisäksi tiedot on päivitettävä kahden kuukauden välein. Tiedot toimitetaan komissiolle järjestäjien käyttäjätilillä olevalla lomakkeella, ja ne julkaistaan julkisessa rekisterissä.

 

Tietosuojaan liittyvät säännöt ja tehtävät:

Tuki- ja rahoitustietojen osalta järjestäjäryhmän edustaja on ainoa yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen 'rekisterinpitäjä'. Euroopan komissio toimii 'henkilötietojen käsittelijänä’ julkaistessaan nämä tiedot kansalaisaloiterekisterissä.

Kun sponsorit ovat luonnollisia henkilöitä, heidän henkilötietojensa käsittelyyn sovelletaan samanlaisia yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia kuin allekirjoittajien henkilötietojen käsittelyyn.  

Järjestäjäryhmän on huolehdittava siitä, että sponsoreina toimiville luonnollisille henkilöille toimitetaan heidän henkilötietojensa keruun yhteydessä tietojen käsittelyä koskeva tietosuojalauseke. Erityisen tärkeää on ilmoittaa, että heidän tietonsa julkaistaan rekisterissä.

Kansalaisaloiteasetuksen mukaan sponsoreilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi ja pyytää milloin tahansa tietojensa oikaisemista.

Viitteet:

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?