Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 18. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 18. jautājums

Atbalsts un finansējums – kas jums ir jāzina, kad apstrādājat persondatus? 

Jums kā organizatoru grupai Eiropas pilsoņu iniciatīvas publiskajā reģistrā un, attiecīgā gadījumā, kampaņas tīmekļvietnē ir jānorāda skaidra, precīza un visaptveroša informācija par jūsu iniciatīvas atbalsta un finansējuma avotiem.

Par atbalstu un finansējumu sniedzamā informācija:

  • no jebkura avota saņemtais atbalsts un finansējums, kas pārsniedz 500 eiro uz vienu sponsoru (tas attiecas gan uz finansiālu atbalstu, gan uz atbalstu natūrā);
  • organizācijas, kas brīvprātīgi sniedz palīdzību organizatoru grupai, ja šāds atbalsts nav ekonomiski kvantificējams.

Līdz ar to jums ir jāvāc to fizisko personu persondati, kuri atbalstījuši jūsu iniciatīvu ar summu, kas pārsniedz 500 eiro, proti šādi dati:

  • sponsora pilns vārds,
  • ziedojuma datums,
  • ziedojuma summa (lielāka par 500 eiro).

 

Termiņi ar atbalstu un sponsoriem saistītas informācijas sniegšanai


Šī informācija jo īpaši ir jāsniedz ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas brīdī un tad, kad to iesniedz Eiropas Komisijai (pēc prasīto miljons parakstu sertificēšanas), taču tā arī jāatjaunina ik pēc diviem mēnešiem. Aizpildot īpašu veidlapu savā organizatoru kontā, jums šie dati jāpaziņo Eiropas Komisijai, lai pēc tam šo informāciju varētu publicēt publiskajā reģistrā.

 

Noteikumi un funkcijas datu aizsardzības jomā

Attiecībā uz šiem datiem organizatoru grupas pārstāvis ir vienīgais datu pārzinis, savukārt Eiropas Komisija pilda datu apstrādātāja funkciju, publicējot šo informāciju reģistrā.

Uz tādu sponsoru persondatu apstrādi, kas ir fiziskas personas, attiecas VDAR prasības, kas ir līdzīgas parakstītāju datiem piemērojamajām prasībām.  

Ja sponsori ir fiziskas personas, tad datu vākšanas laikā viņiem no organizatoru grupas ir jāsaņem atbilstošs paziņojums par privātumu. Organizatoriem jo īpaši būtu jāinformē šīs personas par to, ka viņu dati tiks publicēti reģistrā.

Saskaņā ar Regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu sponsori ir tiesīgi iebilst pret savu persondatu publicēšanu, ja tam ir svarīgs un likumīgs pamatojums, kurš saistīts ar viņu konkrēto stāvokli, kā arī jebkurā laikā pieprasīt šo datu labošanu.

Atsauces:

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?