Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 18

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 18

Hvad skal man være opmærksom på, hvad angår støtte og finansiering, når man behandler personoplysninger? 

Som initiativtagergruppe skal I indsende klare, nøjagtige og fyldestgørende informationer om kilderne til støtte til og finansiering af borgerinitiativet til det offentlige register over det europæiske borgerinitiativ og eventuelt på initiativets websted.

Informationer om støtte og finansiering, som skal indsendes:

  • modtaget støtte og finansiering, der overstiger 500 euro pr. sponsor, uanset kilde (omfatter både finansiel støtte og støtte i naturalier)
  • navnet organisationer, der bistår initiativtagergruppen på frivillig basis, hvis en sådan støtte ikke er økonomisk kvantificérbar.

Derfor skal der indsamles følgende personoplysninger om fysiske personer, der støtter initiativet med beløb på over 500 euro:

  • sponsorens fulde navn
  • dato for donationen
  • donationsbeløbet (over 500 euro).

Tidsplan for indsendelse af oplysninger om støtte og sponsorer:


Oplysningerne skal indsendes på tidspunktet for registreringen af et initiativforslag og ved indsendelse af borgerinitiativet til Europa-Kommissionen (når de krævede 1 million underskrifter er blevet godkendt), men de skal også opdateres hver anden måned. Oplysningerne skal sendes til Europa-Kommissionen via en særlig formular og via initiativtagergruppens brugerkonto med henblik på offentliggørelse i det offentlige register.

 

Regler og roller vedrørende databeskyttelse:

Hvad angår disse oplysninger, er repræsentanten for initiativtagergruppen den eneste dataansvarlige, og Europa-Kommissionen fungerer som databehandler, når den offentliggør oplysningerne i registret.

Behandlingen af personoplysninger om sponsorer, der er fysiske personer, er underlagt de samme krav i GDPR som gælder for underskrivernes oplysninger.  

Hvis der er tale om fysiske personer, skal initiativtagergruppen på tidspunktet for indsamlingen af oplysninger anvende en passende databeskyttelseserklæring. Initiativtagerne skal navnlig gøre personerne opmærksomme på, at oplysningerne bliver offentliggjort i registret.

I henhold til forordningen om det europæiske borgerinitiativ har sponsorer ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen af deres personoplysninger, hvis de har vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, og til når som helst at anmode om berigtigelse af oplysningerne.

Henvisninger:

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?