Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 18. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 18. pitanje

Potpora i financiranje – što trebate znati o obradi osobnih podataka? 

Kao skupina organizatora morate navesti jasne, točne i sveobuhvatne informacije o izvorima potpore i financiranja svoje inicijative za objavu u javnom registru europskih građanskih inicijativa i, prema potrebi, na vašim internetskim stranicama.

 

Informacije koje treba dostaviti o potpori i financiranju:

  • potpora i sredstva primljena iz bilo kojeg izvora u iznosu većem od 500 eura po sponzoru (odnosi se na financijsku potporu i potporu u naravi)
  • organizacije koje inicijativi pomažu na dobrovoljnoj osnovi ako takva potpora nije ekonomski mjerljiva.

Dakle, dužni ste prikupiti osobne podatke fizičkih osoba koje su inicijativama dale potporu u iznosima većima od 500 eura, i to:

  • puno ime sponzora
  • datum donacije
  • iznos donacije (više od 500 eura).

 

Rokovi za davanje informacija o potpori i sponzorima:


Te su informacije prije svega potrebne u trenutku registracije predložene inicijative i u trenutku njezina podnošenja Europskoj komisiji (nakon potvrde da je ostvaren potrebni milijun potpisa), ali ih treba i ažurirati svaka dva mjeseca. Te biste podatke trebali dostaviti Europskoj komisiji na posebnom obrascu u svojem računu organizatora radi njihove objave u javnom registru.

 

Pravila i uloge povezane sa zaštitom podataka:

Kad je riječ o tim podacima, predstavnik skupine organizatora jedini je voditelj obrade podataka, a Europska komisija ima ulogu izvršitelja obrade podataka pri objavljivanju tih informacija u registru.

Obrada osobnih podataka sponzora koji su fizičke osobe podliježe zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka koji su slični onima koji se primjenjuju na podatke potpisnikâ.  

Sponzorima koji su fizičke osobe skupina organizatora mora dati odgovarajuću izjavu o zaštiti osobnih podataka u trenutku prikupljanja njihovih podataka. Organizatori bi ih prije svega trebali upoznati s time da će njihovi podaci biti objavljeni u registru.

Na temelju Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi sponzori imaju pravo uložiti prigovor na objavu svojih osobnih podataka zbog uvjerljivih legitimnih razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom te mogu u svakom trenutku zatražiti ispravak tih podataka.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?