Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 18

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 18

Ondersteuning en financiering — waar moet u op letten bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Als groep organisatoren moet u voor het openbaar register van het Europees burgerinitiatief en eventueel op uw campagnewebsite duidelijke, nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over de bronnen van steun en financiering van uw initiatief.

 

Te verstrekken informatie over steun en financiering:

  • de steun en financiering uit om het even welke bron van meer dan 500 euro per sponsor (dit omvat zowel financiële steun als steun in natura);
  • de organisaties die op vrijwillige basis bijstand verlenen, wanneer die steun economisch niet kwantificeerbaar is.

Daarom moet u persoonsgegevens verzamelen van natuurlijke personen die initiatieven gesteund hebben met een bedrag van meer dan 500 euro, en wel:

  • de volledige naam van de sponsor;
  • de datum van de donatie;
  • het bedrag van de donatie (meer dan 500 euro).

 

Tijdschema om informatie te verstrekken over steun en sponsors:


Deze informatie moet met name worden verstrekt bij de registratie van een voorgesteld initiatief en bij de indiening ervan bij de Europese Commissie (wanneer de vereiste één miljoen handtekeningen zijn gecertificeerd), maar moet ook om de twee maanden worden bijgewerkt. U moet deze gegevens aan de Europese Commissie meedelen via een speciaal formulier in uw gebruikersaccount met het oog op de bekendmaking ervan in het openbaar register.

 

Regels en rollen in verband met gegevensbescherming:

Wat deze gegevens betreft, is de vertegenwoordiger van de groep organisatoren de enige verwerkingsverantwoordelijke, en de Europese Commissie speelt de rol van gegevensverwerker bij de publicatie van deze informatie in het register.

De verwerking van persoonsgegevens van sponsors die natuurlijke personen zijn, is onderworpen aan de vereisten van de AVG die vergelijkbaar zijn met de vereisten die gelden voor de gegevens van de ondertekenaars.  

Indien het natuurlijke personen betreft, krijgen de sponsors een passende privacyverklaring van de groep organisatoren op het moment dat hun gegevens worden verzameld. Zij moeten er met name door de organisatoren op worden gewezen dat hun gegevens in het register worden gepubliceerd.

Krachtens de burgerinitiatiefverordening hebben sponsors het recht om zich te verzetten tegen de publicatie van hun persoonsgegevens op grond van dwingende legitieme redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, en om te allen tijde te verzoeken om rectificatie van die gegevens.

Referenties:

Meer weten en samenwerken?