Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 18 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

 

Duomenų apsaugos gairės. 18 klausimas

Parama ir finansavimas. Ką turėtumėte žinoti tvarkydami asmens duomenis? 

Kaip organizatorių grupė, Europos piliečių iniciatyvos viešame registre ir, jei reikia, savo kampanijos interneto svetainėje turite nurodyti aiškią, tikslią ir išsamią informaciją apie jūsų iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltinius.

Teiktina informacija apie paramą ir finansavimą

  • Iš bet kurio šaltinio gauta parama ir finansavimas, viršijantys 500 EUR vienam rėmėjui (tai apima finansinę paramą ir paramą natūra).
  • Taip pat apie savanoriškai jai padedančias organizacijas, kai tokios paramos neįmanoma kiekybiškai įvertinti.

Todėl turite rinkti fizinių asmenų, kurie parėmė iniciatyvas, kurių suma viršija 500 EUR, asmens duomenis, t. y.:

  • rėmėjo vardas ir pavardė (pavadinimas);
  • dovanojimo data;
  • dovanojama suma (daugiau kaip 500 EUR).

 

Informacijos apie paramą ir rėmėjus teikimo tvarkaraštis


Ši informacija turi būti pateikta visų pirma registruojant pasiūlytą iniciatyvą ir ją teikiant Europos Komisijai (kai sertifikuojami reikiami 1 mln. parašų), tačiau taip pat turėtų būti atnaujinama kas du mėnesius. Šiuos duomenis turėtumėte perduoti Europos Komisijai specialia forma savo organizatoriaus paskyroje, kad jie būtų paskelbti viešajame registre.

 

Taisyklės ir funkcijos, susijusios su duomenų apsauga

Kalbant apie šiuos duomenis, organizatorių grupės atstovas yra vienintelis duomenų valdytojas, o Europos Komisija, skelbdama šią informaciją registre, atlieka duomenų tvarkytojo vaidmenį.

Užsakovų, kurie yra fiziniai asmenys, asmens duomenų tvarkymui taikomi BDAR reikalavimai, panašūs į tuos, kurie taikomi pasirašiusiųjų duomenims.  

Jei jie yra fiziniai asmenys, organizatorių grupė jų duomenų rinkimo metu pateikia užsakovams atitinkamą privatumo pareiškimą. Organizatoriai visų pirma turėtų juos informuoti, kad jų duomenys bus skelbiami registre.

Pagal Reglamentą dėl Europos piliečių iniciatyvos užsakovai turi teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų skelbiami dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, susijusių su konkrečia jų padėtimi, ir bet kuriuo metu prašyti ištaisyti tuos duomenis.

Nuorodos

Norite mokytis ir bendradarbiauti?