Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 18

Înapoi la pagina principală a Orientărilor pentru organizatori cu privire la protecția datelor

 

Orientări privind protecția datelor – Întrebarea 18

Sprijin și finanțare – Ce ar trebui să știți atunci când prelucrați datele cu caracter personal ale celor care vă oferă sprijin sau sponsorizare? 

În calitate de grup de organizatori, trebuie să indicați, în vederea publicării în registrul public al Inițiativei cetățenești europene și, dacă este cazul, pe site-ul campaniei dumneavoastră, informații clare, exacte și complete cu privire la sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei.

Informații care trebuie furnizate cu privire la sprijin și finanțare:

  • Orice sprijin și finanțare de care ați beneficiat, indiferent de sursă, care depășește 500 EUR per sponsor (sprijin financiar sau în natură)
  • Organizațiile care oferă asistență voluntară grupului de organizatori, atunci când acest sprijin nu este cuantificabil economic.

Prin urmare, trebuie să colectați datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care au sprijinit inițiativa dumneavoastră cu sume de peste 500 EUR. Datele necesare sunt următoarele:

  • numele complet al sponsorului
  • data la care a fost făcută donația
  • valoarea donației (depășind 500 EUR).

 

Calendar pentru furnizarea de informații privind sprijinul și sponsorii:


Aceste informații trebuie furnizate în special în momentul înregistrării unei propuneri de inițiativă și în momentul depunerii sale la Comisia Europeană (odată ce au fost certificate cele 1 milion de semnături necesare). De asemenea, ele trebuie actualizate o dată la două luni. Trebuie să comunicați aceste date Comisiei Europene prin intermediul unui formular specific în contul dumneavoastră de organizator, în vederea includerii lor în registrul public.

 

Norme și roluri legate de protecția datelor:

În ceea ce privește aceste date, reprezentantul grupului de organizatori este unicul operator de date, iar Comisia Europeană joacă rolul de entitate împuternicită de operator atunci când publică aceste informații în registru.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale sponsorilor care sunt persoane fizice face obiectul cerințelor RGPD, similare celor aplicabile în cazul datelor semnatarilor.  

Dacă sunt persoane fizice, sponsorii trebuie să primească din partea grupului de organizatori o declarație de confidențialitate adecvată atunci când li se colectează datele. Sponsorii trebuie, în special, să fie informați cu privire la faptul că datele lor vor fi publicate în registru.

În temeiul Regulamentului privind Inițiativa cetățenească europeană, sponsorii au dreptul de a se opune publicării datelor lor cu caracter personal din motive imperioase și legitime legate de situația lor specifică și de a solicita rectificarea acestor date în orice moment.

Trimiteri:

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?