Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 18

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 18

Wspieranie i finansowanie – o czym należy pamiętać, przetwarzając dane osobowe? 

Grupa organizatorów musi wskazać – na potrzeby rejestru publicznego europejskiej inicjatywy obywatelskiej i w stosownych przypadkach na stronie internetowej swojej kampanii – jasne, prawidłowe i kompleksowe informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy.

 

Wymagane informacje dotyczące wsparcia i finansowania:

  • wsparcie i finansowanie otrzymane z jakichkolwiek źródeł, przekraczające kwotę 500 euro na darczyńcę (obejmuje to zarówno wsparcie finansowe, jak i niefinansowe)
  • organizacje udzielające wsparcia na zasadzie dobrowolnego udziału, jeżeli wsparcia tego nie można wymiernie oszacować pod względem ekonomicznym.

W związku z tym należy gromadzić dane osobowe osób fizycznych, które wsparły inicjatywę kwotami przekraczającymi 500 euro, mianowicie:

  • imię i nazwisko darczyńcy
  • datę przekazania wsparcia
  • kwotę wsparcia (przekraczającą 500 euro).

 

Terminy na przekazanie informacji dotyczących wsparcia i darczyńców:


Informacje te należy przekazywać w szczególności w chwili rejestrowania proponowanej inicjatywy oraz w chwili jej przedłożenia Komisji Europejskiej (po poświadczeniu wymaganej liczby 1 miliona podpisów), ale należy je także aktualizować co dwa miesiące. Dane te należy przekazać Komisji Europejskiej za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na koncie organizatora w celu ich opublikowania w rejestrze publicznym.

 

Przepisy i role związane z ochroną danych:

W przypadku tych danych przedstawiciel grupy organizatorów jest wyłącznym administratorem danych, a Komisja Europejska pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane, publikując te informacje w rejestrze.

Przetwarzanie danych osobowych darczyńców będących osobami fizycznymi podlega wymogom RODO, podobnie jak przetwarzanie danych sygnatariuszy.  

Jeśli darczyńcy są osobami fizycznymi, w chwili gromadzenia ich danych grupa organizatorów musi im przekazać odpowiednie oświadczenie o ochronie prywatności. Organizatorzy powinni ich w szczególności poinformować, że ich dane zostaną opublikowane w rejestrze.

Na podstawie rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej darczyńcy mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając ważne i uzasadnione powody związane ze swoją szczególną sytuacją, a także żądać sprostowania tych danych w dowolnym momencie.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?