Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Насоки за защита на данните — въпрос 16

Назад към основната страница на насоките за организаторите относно защитата на данните

 

Насоки за защита на данните — въпрос 16

Какви са сроковете за съхранение на данните? 

Изявления за подкрепа:

Както групата на организаторите, така и Комисията трябва да унищожи всички изявления за подкрепа, получени за дадена инициатива (и всички копия), до датата, която настъпи по-рано, измежду следните дати:

  • 1 месец, след като организаторите внесат инициативата в Комисията
  • 21 месеца след началото на събирането на изявления за подкрепа.

Ако обаче оттеглите инициативата след началото на срока за събиране на изявления, събраните изявления (и всички копия) трябва да бъдат унищожени в срок от 1 месец след оттеглянето.

Националните органи, които са извършили проверката на изявленията за подкрепа, трябва да унищожат всички изявления (и всички копия) в срок от 3 месеца след приключването на този процес.

Изключения:

  • Ако участвате в съдебно или административно производство, свързано с вашата инициатива, можете да запазите изявленията за подкрепа (и техни копия) за по-дълъг срок, ако те са необходими във връзка с това производство.
  • За инициативите, за които срокът за събиране е удължен поради пандемията от COVID-19, сроковете за съхранение на данните се удължават съответно.

Електронни адреси:

Групата на организаторите и Комисията трябва да унищожат всички записи на електронни адреси в следните срокове:

  • 1 месец след оттеглянето на вашата инициатива или
  • 12 месеца след края на събирането на изявления за подкрепа, или
  • 12 месеца след внасянето на инициативата в Комисията.

Ако обаче Комисията отговори на валидна инициатива с официално съобщение, срокът за съхранение на електронните адреси приключва 3 години след датата на публикуване на съобщението.

Относими разпоредби:

Искате да научите повече и да си сътрудничите?