Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 4

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 4

Säkerhet – vad ska vi tänka på när vi samlar in personuppgifter på papper?

Detta gäller scenario 2.

Stödförklaringar och eventuella mejladresser som samlas in på papper räknas som personuppgifter som måste skyddas enligt GDPR.

Säkerhetsåtgärder

Ni i organisatörsgruppen måste vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna i stödförklaringarna mot oavsiktlig eller olovlig radering eller förlust, ändringar, otillåten spridning eller åtkomst, med hänsyn till riskerna för undertecknarna.

Ni måste därför

  • förvara stödförklaringar på papper på ett säkert sätt (helst inlåsta i kassaskåp)
  • skicka in stödförklaringarna till de nationella myndigheterna för kontroll på ett säkert sätt, t.ex. med rekommenderat brev, budtjänst eller kommissionens fildelningstjänst.  

OBS: Se kraven vid namninsamling med hjälp av kampanjmedarbetare

EU-lagstiftning:

  • Artiklarna 28 och 32 i GDPR.

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?