Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 16

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

 

Vägledning om personuppgifter – fråga 16

Hur länge får uppgifterna sparas? 

Stödförklaringar:

Både ni i organisatörsgruppen och kommissionen måste förstöra alla undertecknade stödförklaringsformulär (och eventuella kopior) senast antingen

  • en månad efter att ni har lämnat in initiativet till kommissionen, eller
  • 21 månader efter att namninsamlingen startar (den dag som infaller först av de båda alternativen).

Om ni drar tillbaka ert initiativ efter att ha startat namninsamlingen måste stödförklaringarna (och eventuella kopior) förstöras senast en månad efter att ni dragit tillbaka initiativet.

De nationella myndigheter som kontrollerar antalet underskrifter måste förstöra alla stödförklaringar (och eventuella kopior) senast tre månader efter att de är klara med kontrollen.

Undantag:

  • Om det pågår rättsliga eller administrativa förfaranden som gäller ert initiativ får ni spara stödförklaringarna (och eventuella kopior) längre än dessa tidsfrister, om de behövs i dessa förfaranden.
  • För de initiativ där tidsfristen för namninsamling har förlängts under pandemin, förlängs även datalagringstiderna på motsvarande sätt.

Mejladresser:

Ni som organisatörsgrupp och kommissionen måste förstöra alla sparade mejladresser senast

  • en månad efter att ni har dragit tillbaka ert initiativ eller
  • tolv månader efter namninsamlingen eller
  • tolv månader efter att ni har lämnat in initiativet till kommissionen.

Om kommissionen svarar på ert inlämnade initiativ med ett formellt meddelande kan mejladresserna dock sparas i högst tre år efter att meddelandet publicerades.

EU-lagstiftning:

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?