Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Organizatorių grupė

Piliečių iniciatyvą turi pasiūlyti organizatorių grupė.

Reikalavimai

Grupė turi atitikti šiuos 3 reikalavimus:

  1. joje turi būti bent 7 asmenys, sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose
    (18 metų, išskyrus Belgiją, Maltą ir Austriją, kurioje balsuoti galima nuo 16 metų, ir Graikiją, kurioje balsuoti galima nuo 17 metų).
  2. Jie turi gyventi bent 7 skirtingose ES šalyse. Jie turi būti ES piliečiai, tačiau neprivalo būti 7 skirtingų ES šalių piliečiai. Pavyzdžiui, grupę galėtų sudaryti 3 Portugalijos ir 4 Lietuvos piliečiai, jeigu jie gyventų 7 skirtingose ES šalyse.
  3. Nė vienas iš ne mažiau kaip 7 narių negali būti Europos Parlamento narys.

Kontaktiniai asmenys

Grupė iš savo narių turi paskirti atstovą ir jo pavaduotoją, kurie kalbėtų ir veiktų jos vardu.

Tai bus kontaktiniai asmenys, kurie visos procedūros metu palaikys ryšius tarp grupės ir Komisijos.

Grupės teisinė forma

Iniciatyvai valdyti galima, bet neprivaloma, sukurti juridinį subjektą. Šis subjektas turi būti registruotas ES šalyje ir pagrįstas atitinkama nacionaline teise.

Jei sukuriate juridinį subjektą, jūsų atstovas turi būti įgaliotas veikti jo vardu.

Daugiau informacijos

 

Norite mokytis ir bendradarbiauti?