Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Група на организаторите

Гражданска инициатива може да бъде предложена от група на организаторите.

Изисквания

Групата трябва да отговаря на следните 3 изисквания:

  1. Тя трябва да се състои от поне 7 души на възраст, която им дава право да гласуват на изборите за Европейски парламент (18 години, освен в Австрия, Белгия и Малта, където възрастта за гласуване е 16 години, и Гърция, където възрастта за гласуване е 17 години).
  2. Членовете на групата трябва да живеят в поне 7 различни държави от ЕС. Те трябва да са граждани на ЕС, но не е необходимо да са граждани на 7 различни държави от ЕС. Например групата може да се състои от 3-ма португалски и 4-ма литовски граждани, при условие че те живеят в 7 различни страни от ЕС.
  3. Нито един от минималния брой от 7 души не може да бъде член на Европейския парламент.

Лица за контакти

Групата трябва да определи сред членовете си представител и негов заместник, които да говорят и действат от нейно име.

Това ще са лицата за контакт, които ще осъществяват връзката между групата и Комисията по време на процедурата.

Правна форма на групата

Можете – но не сте длъжни – да създадете юридическо лице, за да управлявате инициативата. Това юридическо лице трябва да бъде регистрирано в държава от ЕС съгласно съответното национално законодателство.

Ако създадете юридическо лице, вашият представител трябва да бъде упълномощен да действа от негово име.

Повече информация

 

Искате да научите повече и да си сътрудничите?